Bouwbegeleiding

Alle bouwwerven zowel eigen, als werven van derden, worden door ons met de meeste zorg opgevolgd waarbij planning en budget voorop staan. Niet altijd is meerwerk uit te sluiten maar met het maken en vastleggen van goede afspraken kan dit tot een minimum worden teruggebracht. Uiteraard zijn er kosten aan bouwbegeleiding van derden verbonden maar in de praktijk blijkt steeds dat deze niet opwegen tegen de meerkosten die ontstaan door ondeskundigheid van de opdrachtgever of aannemer in het bouwproces.